[1]
Medineckienė, M. and Björk, F. 2011. Owner preferences regarding renovation measures – the demonstration of using multi-criteria decision making / Savininkų teikiami prioritetai pastatų atnaujinimo priemonėms: daugiakriterinių sprendimo priėmimo metodų taikymo pavyzdys. Journal of Civil Engineering and Management. 17, 2 (Dec. 2011), 284-295. DOI:https://doi.org/10.3846/13923730.2011.582380.