[1]
Hajsadeghi, M., Alaee, F. and Shahmohammadi, A. 2011. Investigation on behaviour of square/rectangular reinforced concrete columns retrofitted with FRP jacket / Gelžbetoninių kvadratinio/stačiakampio skerspjūvio formos elementų, sustiprintų polimeriniu pluoštu armuotu apvalkalu, elgsenos tyrimas. Journal of Civil Engineering and Management. 17, 3 (Sep. 2011), 400-408. DOI:https://doi.org/10.3846/13923730.2011.594155.