[1]
Cheng, M.-Y., Hsiang, C.-C., Tsai, H.-C. and Do, H.-L. 2011. Bidding decision making for construction company using a multi-criteria prospect model / Statybos įmonės apsisprendimas dalyvauti konkurse naudojant daugiakriterinį perspektyvų modelį. Journal of Civil Engineering and Management. 17, 3 (Sep. 2011), 424-436. DOI:https://doi.org/10.3846/13923730.2011.598337.