[1]
Apanavičienė, R. and Daugėlienė, A. 2011. New classification of construction companies: overhead costs aspect / Naujas statybos įmoni ųklasifikavimas: pridėtinių išlaidų aspektas. Journal of Civil Engineering and Management. 17, 4 (Dec. 2011), 457-466. DOI:https://doi.org/10.3846/13923730.2011.625629.