[1]
Biekša, D., Šiupšinskas, G., Martinaitis, V. and Jaraminienė, E. 2011. Energy efficiency challenges in multi-apartment building renovation in Lithuania / Iššūkiai energijos vartojimo efektyvumui vykdant daugiabučių namų modernizaciją Lietuvoje. Journal of Civil Engineering and Management. 17, 4 (Dec. 2011), 467-475. DOI:https://doi.org/10.3846/13923730.2011.622408.