[1]
Žurauskienė, R., Mačiulaitis, R. and Petrikaitis, F. 2001. Usability of lithuanian fusible clay for sintered ceramics/Lietuvos teritorijoje esančių lengvai lydžių molių tinkamumas statybinei sukepusiajai keramikai. Journal of Civil Engineering and Management. 7, 3 (Jun. 2001), 191-196. DOI:https://doi.org/10.3846/13921525.2001.10531723.