[1]
Bačinskas, D., Kaklauskas, G. and Vainiūnas, P. 2001. Layered approach for long-term deflections analysis of reinforced concrete beams/Sluoksnių modelis gelžbetoninių sijų ilgalaikių įlinkių analizei. Journal of Civil Engineering and Management. 7, 5 (Oct. 2001), 380-385. DOI:https://doi.org/10.3846/13921525.2001.10531758.