[1]
Kaklauskas, G. and Bačinskas, D. 2000. Deflection predictions for lightly reinforced concrete beams using different constitutive relationships and methods/Mažai armuotų gelžbetoninų sijų įlinkių vertinimas pagal įvairius medžiagų modelius ir metodus. Journal of Civil Engineering and Management. 6, 1 (Feb. 2000), 3-10. DOI:https://doi.org/10.3846/13921525.2000.10531557.