[1]
Kvederytė, N., Zavadskas, E.K. and Kaklauskas, A. 2000. Multiple criteria analysis of a dwelling life cycle/Vienbučių gyvenamųjų namų gyvavimo proceso daugiakriterinė analizė. Journal of Civil Engineering and Management. 6, 3 (Jun. 2000), 179-192. DOI:https://doi.org/10.3846/13921525.2000.10531585.