[1]
Paukštys, V. 2000. Rain with wind influence on moisture content in buildings protective-decorative outer walls/Lietaus su vėju poveikis pastatų išorinių sienų apsauginės-apdailinės sienutės drėgminiam būviui. Journal of Civil Engineering and Management. 6, 4 (Aug. 2000), 268-271. DOI:https://doi.org/10.3846/13921525.2000.10531599.