[1]
Malienė, V. 2000. Valuation of commercial premises by the method of multiple criteria analysis/Komercinių patalpų vertinimas daugiakriterinės analizės vertės nustatymo metodu. Journal of Civil Engineering and Management. 6, 6 (Dec. 2000), 457-463. DOI:https://doi.org/10.3846/13921525.2000.10531631.