[1]
Balevičius, R. and Dulinskas, E. 1999. Evaluation of concrete linear creep in determination of stress state and steel prestress losses in concrete members/Betono tiesinio valkšnumo įvertinimas, nustatant gelžbetoninių elementų įtempimų būvį ir armatūros išankstinio įtempimo nuostolius. Journal of Civil Engineering and Management. 5, 6 (Dec. 1999), 364-373. DOI:https://doi.org/10.3846/13921525.1999.10531491.