[1]
Puodžiukas, V. and Kamaitis, Z. 1999. Asphalt concrete pavement strengthening and modelling of its effect on road evenness/Asfaltbetonio dangų stiprinimas ir jo įtakos kelio lygumui modeliavimas. Journal of Civil Engineering and Management. 5, 6 (Dec. 1999), 386-393. DOI:https://doi.org/10.3846/13921525.1999.10531493.