[1]
Parfentjeva, N., Samarin, O. and Paulauskaitė, S. 1998. Optimization of the power and control parameters of hvac systems in condition of the unsteady duties/Šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo sistemų galios ir valdymo parametrų optimizavimas nestacionaraus režimo sąlygomis. Journal of Civil Engineering and Management. 4, 3 (Sep. 1998), 202-205. DOI:https://doi.org/10.3846/13921525.1998.10531405.