[1]
Čekanavičius, A. 1998. Moisture changing tendencies in walls additionally insulated from the inside/Drėgnumo kitimo tendencijos atttvarose, papildomai apšiltintose iš vidinės pusės. Journal of Civil Engineering and Management. 4, 3 (Sep. 1998), 214-218. DOI:https://doi.org/10.3846/13921525.1998.10531407.