[1]
Melnikas, B., Jakubavičius, A. and Strazdas, R. 1998. The development of innovation activities in building construction by saving heating resources/Inovacinės veiklos statyboje plėtojimas taupant šilumos išteklius. Journal of Civil Engineering and Management. 4, 3 (Sep. 1998), 235-242. DOI:https://doi.org/10.3846/13921525.1998.10531410.