[1]
Kaklauskas, G. and Šimkus, R. 1998. Analysis of parameters affecting tension stiffening in reinforced concrete beams/Faktorių, veikiančių supleišėjusio tempiamo betono darbą gelžbetoninėse suose, analizė. Journal of Civil Engineering and Management. 4, 4 (Dec. 1998), 260-265. DOI:https://doi.org/10.3846/13921525.1998.10531415.