[1]
Vaidogas, E.R. 1997. A simulation approach to reliability assessment of plastic frames/Vienas plastinių rėmų patikimumo verti nimo stochastiniu modeliavimu būdas. Journal of Civil Engineering and Management. 3, 12 (Dec. 1997), 28-37. DOI:https://doi.org/10.3846/13921525.1997.10531364.