[1]
Bukotas, G. and Kačianauskas, R. 1997. Analysis of axisymmetric bore-type foundation in respect of plastic deformation/Ašiai simetrinio gręžininio pamato analizė įvertinant plastines deformacijas. Journal of Civil Engineering and Management. 3, 10 (Jun. 1997), 24-31. DOI:https://doi.org/10.3846/13921525.1997.10531680.