[1]
Eidukynas, R. and Barauskas, V. 1997. Analysis of contact problems in elastic—plastic metal seals/Tampriųjų metalinių sandariklių kontaktinės sąveikos tyrimas. Journal of Civil Engineering and Management. 3, 10 (Jun. 1997), 37-42. DOI:https://doi.org/10.3846/13921525.1997.10531682.