[1]
Cypinas, I. 1996. Geometrically non-linear analysis of reinforced concrete frame structures with the account of creep and cracking in the tension zone/Geometriškai netiesinis gelžbetoninių rėmų skaičiavimas, atsižvelgiant į valkšnumą ir plyšius tempiamojoje zonoje. Journal of Civil Engineering and Management. 2, 8 (Dec. 1996), 11-20. DOI:https://doi.org/10.3846/13921525.1996.10590167.