[1]
Koczyk, H. 1996. Analysis of heating maintenance parameters using the matrix method/Šildymo parametrų analizė, naudojanti matricų metodą. Journal of Civil Engineering and Management. 2, 6 (Jun. 1996), 68-72. DOI:https://doi.org/10.3846/13921525.1996.10531646.