[1]
Stauskis, V. 1996. Sound absorption calculation impedance method for resonator ceiling/Impedansinis rezonansinių kabamųjų lubų garso absorbcijos skaičiaytmo metodas. Journal of Civil Engineering and Management. 2, 5 (Mar. 1996), 92-100. DOI:https://doi.org/10.3846/13921525.1996.10531552.