[1]
Baušys, R. 1995. Accuracy estimates in free vibration analysis/Paklaidų nustatymas laisvųjų svyravimų uždaviniuose. Journal of Civil Engineering and Management. 1, 4 (Dec. 1995), 5-19. DOI:https://doi.org/10.3846/13921525.1995.10531529.