(1)
Parasonis, J.; Keizikas, A.; Endriukaitytė, A.; Kalibatienė, D. Architectural Solutions to Increase the Energy Efficiency of Buildings / Architektūros Sprendiniai, Didinantys Energinį Pastatų Efektyvumą. JCEM 2012, 18, 71-80.