(1)
Kala, Z. Geometrically Non-Linear Finite Element Reliability Analysis of Steel Plane Frames With Initial Imperfections / Plieninių rėmų Su Defektais geometriškai Netiesinė Baigtinių Elementų Patikimumo Analizė. JCEM 2012, 18, 81-90.