(1)
Reis, M.; Pala, Y. Vibration of a Cracked Cantilever Beam under Moving Mass Load / Įtrūkusios gembinės Sijos Virpesiai Veikiant judančia masės Apkrova. JCEM 2012, 18, 106-113.