(1)
Negahban, S. S.; Baecher, G. B.; Skibniewski, M. J. A Decision-Making Model for Adoption of Enterprise Resource Planning Tools by Small-to-Medium Size Construction Organizations / Sprendimų Priėmimo Modelis, Taikomas Įmonės išteklių Planavimo priemonėms Parinkti mažose Ir vidutinėse Statybos Organizacijose. JCEM 2012, 18, 253-264.