(1)
Kim, M.; Lee, J. H. Study on Nonlinear Pavement Responses of Low Volume Roadways Subject to Multiple Wheel Loads / Netiesinės Kelio Dangos priklausomybės Nuo mažo Intensyvumo kelių, Veikiamų daugkartinėmis Ratų Apkrovomis, Tyrimas. JCEM 2011, 17, 45-54.