(1)
Banionis, K.; Stankevičius, V.; Monstvilas, E. Heat Exchange in the Surface of Lightweight Steel Roof Coatings / Šilumos Mainai Plieninių Vėdinamų Stogų Dangų Paviršiuose. JCEM 2011, 17, 88-97.