(1)
Vaidogas, E. R.; Šakėnaitė, J. A Brief Look at Data on the Reliability of Sprinklers Used in Conventional Buildings / Trumpa Duomenų Apie įprastiniuose Pastatuose įrengtų Sprinklerių Patikimumą apžvalga. JCEM 2011, 17, 115-125.