(1)
Błaszczynski, T. Z. The Influence of Crude Oil Products on RC Structure Destruction / Neapdirbtos Naftos Produktų įtaka gelžbetonio struktūros Suardymui. JCEM 2011, 17, 146-156.