(1)
Šukys, R.; Čyras, P.; Šakėnaitė, J. Economical Loss Due to Non-Compliance With Requirements for Personnel Safety and Health in Lithuanian Construction Sector / Ekonominiai Nuostoliai dėl Darbuotojų Saugos Ir Sveikatos Reikalavimų neužtikrinimo Lietuvos Statybos Sektoriuje. JCEM 2011, 17, 168-176.