(1)
Dėjus, T. Safety of Technological Projects Using Multi-Criteria Decision Making Methods / Darbuotojų Saugos statybvietėse Sprendinių Daugiatikslis Vertinimas. JCEM 2011, 17, 177-183.