(1)
Lin, L.- kuo; Chang, C.- chiang; Lin, Y.- cheng. Structure Development and Performance Evaluation of Construction Knowledge Management System / Statybų žinių Valdymo Sistema: Struktūros kūrimas Ir Efektyvumo įvertinimas. JCEM 2011, 17, 184-196.