(1)
Han, S.; Hong, T.; Kim, G.; Lee, S. Technical Comparisons of Simulation-Based Productivity Prediction Methodologies by Means of Estimation Tools Focusing on Conventional Earthmovings / Imitacinių Produktyvumo Prognozavimo metodikųtechninis Palyginimas, Pasitelkus Vertinimo Priemones, akcentuojantųprastus žemės Darbus. JCEM 2011, 17, 265-277.