(1)
Medineckienė, M.; Björk, F. Owner Preferences Regarding Renovation Measures – the Demonstration of Using Multi-Criteria Decision Making / Savininkų Teikiami Prioritetai Pastatų Atnaujinimo priemonėms: Daugiakriterinių Sprendimo priėmimo Metodų Taikymo Pavyzdys. JCEM 2011, 17, 284-295.