(1)
Hajsadeghi, M.; Alaee, F. J.; Shahmohammadi, A. Investigation on Behaviour of square/rectangular Reinforced Concrete Columns Retrofitted With FRP Jacket / Gelžbetoninių kvadratinio/Stačiakampio skerspjūvio Formos elementų, Sustiprintų Polimeriniu pluoštu Armuotu Apvalkalu, Elgsenos Tyrimas. JCEM 2011, 17, 400-408.