(1)
Hajsadeghi, M.; Alaee, F.; Shahmohammadi, A. Investigation on Behaviour of Square/rectangular Reinforced Concrete Columns Retrofitted With FRP Jacket / Gelžbetoninių Kvadratinio/Stačiakampio Skerspjūvio Formos Elementų, Sustiprintų Polimeriniu Pluoštu Armuotu Apvalkalu, Elgsenos Tyrimas. JCEM 2011, 17, 400-408.