(1)
Cheng, M.-Y.; Hsiang, C.-C.; Tsai, H.-C.; Do, H.-L. Bidding Decision Making for Construction Company Using a Multi-Criteria Prospect Model / Statybos įmonės Apsisprendimas Dalyvauti Konkurse Naudojant Daugiakriterinį Perspektyvų Modelį. JCEM 2011, 17, 424-436.