(1)
Jiang, S.; Skibniewski, M.; Yuan, Y.; Sun, C.; Lu, Y. Ultra-Wide Band Applications in Industry: a Critical Review / Ultraplačios Juostos Bangų Taikymas Pramonėje: Kritinė Apžvalga. JCEM 2011, 17, 437-444.