(1)
Apanavičienė, R.; Daugėlienė, A. New Classification of Construction Companies: Overhead Costs Aspect / Naujas Statybos įmoni ųklasifikavimas: Pridėtinių išlaidų Aspektas. JCEM 2011, 17, 457-466.