(1)
Biekša, D.; Šiupšinskas, G.; Martinaitis, V.; Jaraminienė, E. Energy Efficiency Challenges in Multi-Apartment Building Renovation in Lithuania / Iššūkiai Energijos Vartojimo Efektyvumui Vykdant daugiabučių Namų Modernizaciją Lietuvoje. JCEM 2011, 17, 467-475.