(1)
Lin, M.-C.; Tserng, H.; Ho, S.-P.; Young, D.-L. Developing a Construction-Duration Model Based on a Historical Dataset for Building Project / Statybų Projekto Realizavimo Trukmės Modelio, Pagrįsto Istoriniais Duomenimis, Kūrimas. JCEM 2011, 17, 529-539.