(1)
Zwolski, J.; Bien, J. Modal Analysis of Bridge Structures by Means of Forced Vibration Tests / Tilto Konstrukcijų Modalinė Analizė Taikant priverstinės Vibracijos Testus. JCEM 2011, 17, 590-599.