(1)
Antonovič, V.; Goberis, S. The Effect of Liquid Glass on the Deformation of Refractory Binder/Skystojo Stiklo įtaka Kaitrai Atsparaus Rišiklio Deformacijoms. JCEM 2001, 7, 29-33.