(1)
Antonovič, V.; Goberis, S. The Effect of Liquid Glass on the Deformation of Refractory binder/Skystojo Stiklo įtaka Kaitrai Atsparaus rišiklio Deformacijoms. JCEM 2001, 7, 29-33.