(1)
Kičaitė, A.; Mačiulaitis, R. New Equations for Predicting the Frost Resistance of Ceramic Products by Deformational Parameters/Naujos Keraminių Gaminių Atsparumo šalčiui Prognozavimo Lygtys Naudojant Deformacinius Rodiklius. JCEM 2001, 7, 131-137.