(1)
Žurauskienė, R.; Mačiulaitis, R.; Petrikaitis, F. Usability of Lithuanian Fusible Clay for Sintered ceramics/Lietuvos Teritorijoje esančių Lengvai lydžių Molių Tinkamumas Statybinei Sukepusiajai Keramikai. JCEM 2001, 7, 191-196.