(1)
Kapliński, O. Phenomenon of Inertia in Construction Industry/Statybos Pramonės Inertiškumo Fenomenas. JCEM 2001, 7, 281-285.