(1)
Kazakevičiūtė-Makovska, R. Non-Linear Response Functions for Transversely Isotropic Elastic membranes/Netiesinės medžiagos Darbą apibūdinančios Funkcijos Skersai Izotropinei Tampriai Membranai. JCEM 2001, 7, 345-351.