(1)
Bačinskas, D.; Kaklauskas, G.; Vainiūnas, P. Layered Approach for Long-Term Deflections Analysis of Reinforced Concrete beams/Sluoksnių Modelis gelžbetoninių Sijų Ilgalaikių įlinkių Analizei. JCEM 2001, 7, 380-385.